Ο ΔΤ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτοί διαμορφώνονται με την ισχύουσα Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο ΔΤ συλλέγει μόνο τα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του, που οι ίδιοι αποστέλλουν εκουσίως σε αυτόν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο χρήστης/επισκέπτης του ΔΤ έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους εκάστοτε διαχειριστές του, προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή προσωπικού του αρχείου.

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται από τη χρήση των αρχείων Cookies, όπως αναλύεται στον όρο «Πολιτική Cookies». Ο ΔΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει το περιεχόμενο τον όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς καμία προειδοποίηση, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας. Επομένως, ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ΔΤ συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα πολιτική προστασίας του ΔΤ, οφείλει να διακόπτει άμεσα και να αποφεύγει μελλοντική περιήγησή του στις σελίδες του ΔΤ.