Ο ΔΤ χρησιμοποιεί Cookies προκειμένου να καταστεί πιο λειτουργικός και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως επισκέπτη/χρήστη. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server του ΔΤ στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή της ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη/χρήστη. Τα Cookies είναι αρχεία κειμένων, τα οποία αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς, και μας επιτρέπουν να ξεχωρίζουμε τη δική σας συσκευή ή πρόγραμμα πλοήγησης (browser) από τη συσκευή ή πρόγραμμα πλοήγησης ενός άλλου επισκέπτη/χρήστη.

Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ (e-Privacy Directive) έχει μεταφερθεί στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο 112(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου αυτού, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 150 και 106.

Μια από τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην τροποποιητική Οδηγία 2009/136/ΕΚ, είναι η τροποποίηση του άρθρου 5(3) της βασικής Οδηγίας 2002/58/EK που αφορά τα Cookies. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ οι ιστοσελίδες που κάνουν χρήση των Cookies θα πρέπει να λαμβάνουν την εκ των προτέρων συγκατάθεση των χρηστών, αφού πρώτα ενημερώσουν τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα Cookies.

Ο ΔΤ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα Cookies, προκειμένου να συλλέξει ανώνυμα, στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πώς οι επισκέπτες/χρήστες τον χρησιμοποιούν, ώστε να κατανοήσει τις προτιμήσεις τους, να τους παρέχει σχετική ή έγκαιρη πληροφόρηση ή να προσφέρει στοχευμένο προωθητικό υλικό. Ο ΔΤ χρησιμοποιεί τους τύπους Cookies που αναφέρονται παρακάτω:

Session Cookies: Τα “session” Cookies είναι προσωρινές πληροφορίες που διαγράφονται όταν ο επισκέπτης/χρήστης κλείσει το παράθυρο του browser ή όταν κλείσει την ηλεκτρονική συσκευή του και χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την επίσκεψή σας στον ΔΤ και για να συλλέξουν στατιστικά στοιχεία χρήσης του ΔΤ.

Persistent Cookies: Τα “persistent” Cookies είναι μόνιμες πληροφορίες που τοποθετούνται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και παραμένουν μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ενώ αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή ή την ηλεκτρονική σας συσκευή για διάφορους λόγους, όπως για να αποθηκεύονται πληροφορίες που πιθανόν είχατε δώσει νωρίτερα (πχ κωδικός πρόσβασης) και να εντοπίζονται οι πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του ΔΤ για τους επισκέπτες/χρήστες.

Google Analytics: Τα “google analytics” Cookies αποθηκεύονται σε όλους τους επισκέπτες του ΔΤ και συλλέγουν ανωνύμως πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν τον ΔΤ, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της προέλευσης των επισκεπτών και ποιες σελίδες του ΔΤ επισκέφτηκαν. Η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την πολιτική χρήσης της Google, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: Google Privacy Policy

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας, μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία επιλέγοντας τον browser που χρησιμοποιείτε εδώ:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Opera

Safari

Safari for iPad and iPhone

Επισημαίνουμε ότι απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, το σύνολο ή μέρος λειτουργιών του ΔΤ δεν θα είναι διαθέσιμο.