Με τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο

anastasiadis