Με τον πρώην Υπουργό Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Πεύκιο Γεωργιάδη