Με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χαρίλαο Σταυράκη